Om oss

Har ditt företag problem med att synas och locka nya kunder? Det finns alltid ett värde i att avsätta pengar – mer än vad man tror – på marknadsföring och genom detta skapa sig ett namn. Men, sättet att marknadsföra sig på har kommit att ändras. Det räcker inte med att betala för exempelvis annonsering i tidningar. Faktum är att det i många fall bara är att kasta pengarna i sjön. När såg du senast en person läsa en dagstidning?

Man ska synas där kunderna finns och det är idag synonymt med internet och Google i synnerhet. SEO innebär att man arbetar med att få ett företag att ranka högre på Google då vissa specifika sökningar görs av privatpersoner. Säljer du möbler i Sundsvall så vill du att din affär ska komma först om någon söker på dessa ord. Det är grundtanken – och det är det vi kommer att avverka här. Vi kommer att ge tips, råd och fakta om SEO och ge dig fördelar gentemot dina konkurrenter. Du kommer att få värdefulla insikter som du kan applicera och implementera på din egen hemsida och sakta påbörja resan mot toppen av Google.

Utöver detta så kommer vi att skriva om it-frågor och om ny teknik. Vi brinner för digitalisering och det enkla samhälle som alla nya hjälpmedel har potential att ge oss. Här kommer du att få veta allt om framtidens lösningar och få ny fakta och inputs om allt från elbilar vidare till 5G och de smarta städer som lurar bakom hörnet. Välkommen!